UDRUGA RODITELJA DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

KORACI-LIVNO

e-mail Koraci
ul.Kralja Tvrtka bb,  80101 Livno, Hreceg-bosanska županija, RBiH,  tel. +387 63 454013


Hosted by:

livno.org

Livanjski portal
Donator
Web-prostora
 


   


O nama...

Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju "KORACI" osnvana je 25. 05. 2000. god. u Livnu. Na nivou Herceg-bosanske županije i svojom aktivnošću pokriva područja općina: Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo. Udruga broji oko 150 članova.
Udruga je osnovana s jedinim ciljem, a to je pomoć djeci s posebnim potrebama, kao i njihovim roditeljima, u smislu poboljšavanja kvalitete života djece i njihovog što kvalitetnijeg obrazovanja. U tom pogledu Udruga "KORACI" je uz pomoć općinskih i županijskih vlasti, pri osnovnoj školi "Fra. Lovro Karaula" u Livnu, otvorila dva odjeljenja za djecu sa posebnim potrebama. Svako odjeljenje ima po sedam učenika, sa kojima rade učiteljice posebno osposobljene za takav rad. U radu im pomažu defektolog,i logoped, stručnim savjetima i uputama za što uspješniji rad sa djecom.

Gdje se nalazimo...

Udruga je od općine Livno dobila na korištenje prostor od 70m2 u ulici Kralja Tvrtka bb, koji je prvenstveno namješten kao igraonica za djecu sa posebnim potrebama. Prostor je opremljen i već je započeo sa radom zahvaljujući humanitarnoj organizaciji "Teddy Burren fur der Kinder" iz Wesel-a i njemačkoj udruzi "Lebenshilfe  Unterer Neiderrhein", koja također financira i izgradnju prvog integrativnog vrtića na ovom području, i to pri postojećem dječijem vrtiću "Pčelice" u Livnu. Cilj tog projekta je zajedništvo djece sa teškoćama i djece bez teškoća u razvoju kroz igru idruženje u svim aspektima svakodnevnog života (igra, hrnjenje, spavanje, zajednički boravak na otvorenom, zajedničke priredbe i kulturna zbivanja u povodu različitih prigoda ...).

Ciljevi...

Osnovni cilj Udruge je pomoć djeci s posebnim potrebama, kao i njihovim roditeljima, u smislu omogućavanja što kvalitetnijeg uključivanja djece u svakodnevni život u okviru postojećih mogućnosti.
Glavni ciljevi Udruge u budućnosti odnose se na omogućavanje nastavka školovanja djece sa posebnim potrebama pozavršetku osnovnog školovanja, u smislu njihove odgovarajuće profesionalne orijentacije, kao i na pronalaženje načina njihovog zapošljavanja nakon toga, kako bi se na taj način u potpunosti afirmirali u svojoj najbližoj životnoj sredini.
 

   * * * * * *  
 
 
 
 
   * * * * * *  

   
   


     

 


Zadnja promjena: 06.01.2003.
  © Copyright: Koraci-Livno       Dizajnirao: WebmasteR